http://bonacom.or.kr/xe/files/attach/images/162551/b643c655310c8caf02909277b3d24e77.jpg
공동체자료모음
2009.12.17 08:06

공동체 홈페이지들

(*.20.187.18) 조회 수 12333 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

한국공동체교회 협의회

 

 

가나안 제1 농군학교             http://www.kor-canaan.or.kr/

                                      465-170 경기도 하남시 풍산동 산52-2

                                      T: 031-793-6151/ F: 031-793-6155

 

가나안 제2농군학교(원주)      

www.wcm.or.kr 220-861 강원도 원주시 신림면 용암리 274 번지

T: 033-762-5090 Fax: 033-763-5194

 

개척자들                                              http://www.thefrontiers.org/

                                       경기도 양평군 양서면 증동2리 78번지

                                       T: 031-771-5072

 

그나라 공동체                      487-857  경기도 포천군 일동면 화대2리 152

                                       T: 031-536-2208

 

나실인 수도원                     http://cafe.daum.net/kmybb

                                       373-811 충북 옥천군 안내면 답양리 119번지

                                       T: 043-733-2616, 043-733-0683

 

다일공동체                          http://www.dail.org/dail/

                                       130-020 서울특별시 동대문구 전농동 495-15번지

                                       T: 02-2212-8004 F: 02-2243-8005

 

 다일자연치유센터     http://www.dail.org/youngsung/  

                                        477-852 경기도 가평군 설악면 설곡리 산 52번지

                                       T: 031-568-6004, F: 031-585-6479

 

대연동교회                          608-026 부산시 남구 대연6동 1509-22번지

                                       T: 051-632-6578  김백기목사님

 

동광원                               http://ww.gwiilwon.or.kr

                                       본원: 590-971 전북 남원시 대산면 운교리 862-85

                                       T: 063-625-9754, 063-626-9421, F: 062-654-0577

 

동광원 전남 화순 도암 분원      519-842 전남 화순군 도암면 호암리 679번지, 061-375-0958

 

동광원 계명산 분원                412-510 경기도 고양시 덕양구 벽제3동 산1번지, 031-962-9314

 

두레공동체(지리산)                http://ww.doorae.net

                                       576-802 경남 함양군 함양읍 죽림리 817-9 두레마을

                                       T: 055-964-2317 F: 055-964-2318

 

두레교회(구리)                     http://www.doorae.org

                                       471-020 경기도 구리시 교문동 712번지 두레교회

                                       T: 031-556-8010, F: 031-552-8017

 

디아코니아 자매회                 http://www.kordiakonia.or.kr/

                                       333-860 충남 천안시 병천면 6리 산 33

                                       T: 041-561-9802, 3 Fax:041-564-1306

 

라파공동체                          http://www.raphacommunity.org/

                                       대전광역시 중구 대사동 135-72

                                       T: 042-254-3185 010-8339-8115 F: 042) 254-3186 윤성모목사님

        

말씀원                                

                                       357-932 충청남도 태안군 소원면 법산리 613, 말씀원

                                       T: 070-8838-0999   윤공부 목사님

 

모새골(교회)                        http://www.mosegol.org/index.htm

                                       경기도 양평군 강상면 송학3리 930(우 476-913)

                                       사무실) 전화 : 031-774-0672 팩스 : 031-774-0673

                                       E-mail : pksam@hanmail.net  임영수 목사님

 

목산교회                              http://moksan.org/   

 

무지개 공동체                     

                                        609-817 부산시 금정구 부곡3동 23-2

                                        T: 051-515-1244, Fax: 051-515-5355  김지숙 대표님

        

 

 

민들레공동체                        http://www.dandelion.or.kr/ 

                                       경남 산청군 신안면 갈전리 42번지 민들레공동체 (666-961)

                                      T: 055-973-6813, 055-973-5804, 학교055-973-6812 김인수대표님

 

보은예수마을                                          http://bonacom.or.kr/

                                       충북 보은군 산외면 대원리 62-1

                                       T : 043-543-9904 010-2274-1863 bonacom@or.kr

 

사귐의 교회                                            http://cafe.daum.net/koafamily

                                        경기도 광명시 가학동 441-1번지

                                        T, F : 02-2614-8177 김현진 목사님

 

사랑방교회                                             http://sarangbang.org/

                                        487-821 경기도 포천시 소흘읍 무림리 348번지 사랑방교회

                                        T : 031-544-3136 정태일 목사님

 

샬롬 공동체(제주)

                                       690-739 제주시 연동 302-3번지 KBS제주방송총국 보도국 조강섭님

                                        T: 064-721-8847

 

새터마을

                                       469-803 경기도 여주군 여주읍 하거리 170-4번지

                                       T : 031-881-3654 권혁신 목사님

 

시냇가에 심은 나무 교회       

                                       경기도 의정부시 의정부2동 534-5 삼경B/D 2, 4층

                                       T, F : 031-826-1691 임용석 목사

 

아름다운(마을)공동체                              http://cafe.daum.net/missionvision

                                       627-843 경남 밀양시 상동면 안인리 47-2번지

                                       T : 055-355-2183 박신원 대표님 

 

안사 공동체                         http://cafe.daum.net/ansa3278

                                       769-982 경북 의성군 안사면 안사리 안사공동체

                                       T: 054-862-1414, 0549, 1421  홍영식 목사님

 

여울교회                             peaceyeast.org

                                       서울 종로구 연건동 198-2 현송빌딩 4층 기독교평화센터 (110-460)

                                       T : 774-0002  오상열 목사님

 

열방공동체                                              http://www.yulbang.com/index1.htm 

                                        314-912 충남 공주시 장기면 평기리 252-8

                                       T : 041-856- 1382, 868-1381 이한욱 목사님

 

예수원                                                     http://www.jabbey.org/

                                      235-600) 강원도 태백시 하사미동 산7번지, 태백 우체국 사서함 17호

                                      T : 033-552-0633 jabbey@jabbey.org

 

예수제자선교회(MJD)                               http://www.mjdtmi.or.kr/

 

예수촌교회                                              http://www.jvchurch.com/main.html 

                                         강원 춘천시 후평동 720-36 Tel : 033-251-7353

 

오두막공동체                                            http://cafe.daum.net/odumaklove2

                                         678-952) 경상남도 합천국 쌍백면 하신리 734번지

                                         T : 055-934-0576 이재영 대표님

 

우리집 교회(공동체)                 http://jwoorizip.com/

                                         우)760-320 경북 안동시 노하동 67 / 대표 : 장영자

                                         전화 : 054-852-4815~6,011-533-0757 팩스 : 054-843-0544

 

은혜와 평화교회                                        http://www.gracepeace.org/  

                                         413-748 경기도 파주시 조리읍 한라비발디 아파트 103동 903호

                                          남규식 목사님   

 

일본비전공동체                                        http://www.japanvision.net

                                         서울시 양천구 목2동 231-163 박윤수 선교사님

 

전신자 사역 훈련원                                    http://cellkorea.onmam.com/default.asp

 

진토리교회                                                http://www.jintory.or.kr/

                                         445-913 경기 화성시 팔탄면 창곡리 615-1

                                         T: 031-354-5482, 8808  강영기 목사님

 

천앙양문교회                                             http://www.cymc.org/welcome.do     

                                         330-846 충남 천안시 목천읍 신계리 145

                                         T : 041-555-9191, 555-0675(FAX겸용) 윤해근 목사님   

 

평화원공동체                                             http://www.hoyasmile.com/

 

태백예수가족공동체                                   http://cafe.daum.net/yakakong

                                         태백시 황지동 유진1차 아파트 상가14호 예수 가족 공동체 교회

                                         T : 033-553-1987, 8474 이문규 목사님

 

한결 공동체                                               www.evercom.org

 

한국디아코니아자매회                                http://www.kordiakonia.or.kr/

 

한국떼제공동체                       www.taize.fr/ko

                                          157-872 서울시 강서구 화곡동 105-51

                                          T: 02-2606-7079

 

한국라브리공동체                                       http://labri.or.kr/

                                          215-814 강원도 양양군 서면 논화리 169-6

                                          T: 033-673-0037 성인경 목사님

 

KAC(한국 아나뱁티스트 센터)                      http://kac.or.kr

 

한마음공동체                                              http://www.yuginong.co.kr/

 

함께하는 교회                         http://cafe.daum.net/together13

                                          405-828) 인천시 남동구 구월2동 1244-3번지 함께하는 교회

                                          T : 032-469-0063, 070-7591-0064 진유식 목사님

 

해와달(갈릴리마을)                                     http://hae-dal.com/mp.htm

 

행복교회                               http://cafe.daum.net/happycafe

                                          413-833) 경기도 파주시 교하읍 동패리 134-7 행복교회

                                          T :  031-943-4665 조규남 목사님

 

헤세드 힐링센터

                                          660-807 경남 진주시 상대2동 309-56 최신빌딩 5층 헤세드 힐링센터

                                          T : 055-753-0463 김성옥 대표님

 

희년마을 공동체 - 아름다운 마을공동체        http://cafe.daum.net/sooyucom 

                                         142-070 서울시 강북구 수유동 430-7 3층 생명평화연대

                                         T : 02-999-9294 최철호 목사님 suyuho@hanmail.net

 

 

<세계의 공동체>

 

떼제공동체

(국제)라브리공동체                       http://www.labri.org/

 

                                              http://www.covenantseminary.edu/apologetics/fsi.asp

 

레바플레이스  교회                           http://www.rebaplacechurch.org/

 

                                                       http://www.rebaplacefellowship.org/

 

                                                       http://www.livingwatercommunitychurch.org/

 

마리아자매회(독일)                     http://www.kanaan.org/

 

 

메노나이트카나다                       http://www.mennonitechurch.ca/        

 

                미국                           http://www.mennoniteusa.org/         

 

 

베다니 공동체                          http://www.bethanyinternational.org/

 

 

베다니 미션 칼리지                    http://www.bcom.org/

 

 

Church Communities International(부르더호프)      http://www.churchcommunities.org/      

 

 

Community of Celebration(미, 경축의 공동체)         http://www.communityofcelebration.com/

 

 

아미쉬(미, 펜실바니아)                  http://www.amishnews.com/

 

 

koinonia partners(코이노니아 동역회)             http://www.koinoniapartners.org/

 

후터라이트                              http://www.hutterites.org/

 

 

 

 

<다양한 영역의 공동체 및 단체>

 

생태공동체운동센터               http://www.commune.or.kr/comm/index.php

 

평화를 만드는 여성회             http://www.peacewomen.or.kr/  

 

천주교예수살이공동체            http://www.jsari.com/